Manual webbmagasin

Våra webbmagasin är byggda i publiceringssystemet WordPress. De är utvecklade för att redaktören ska få vissa grafiska möjligheter som inskjutna citat, faktarutor, mellanrubriker, bildspel etc. Så användarvänligt som möjligt.

 Artikelsidan

En ny artikel läggs till med Inlägg>Skapa nytt i vänsterspalten.

Sidans titel och rubrik
Artikelns titel, som skrivs i Titelfältet är inte rubriken som kommer att synas för läsaren. Däremot kommer den att synas i menyer och i artikelns adress. Den bör därför vara kort, tydlig och beskrivande.
Rubriken behöver alltså inte begränsas av detta. Den behöver inte beskriva innehållet på samma tydliga sätt, det kan kanske en kompletterande nedryckare göra.

Rubriken skrivs i ingressfältet, markeras och sedan väljer du Rubrik i dropdownmenyn Format. Du kommer inte att se någon förändring i skrivfältet men om du uppdaterar sidan och klickar på Visa sida ser du resultatet.

Sidans huvudbild
Den läggs in i ingressfältet med Lägg till media-knappen. Den ska vara 860 pixlar bred, och inte infälld i texten.
Bildtext skriver du samband med att du lägger in bilden, den kan också skrivas in i efterhand om du klickar på bilden och väljer penn-verktyget.
Vill du ha ett bildspel i topp använder du verktyget Master Slider. Hur det går till beskrivs nedan.

Ingress
Den skriver/kopierar du helt enkelt in i ingressfältet. När du kopierar in text är det viktigt att du klickar på ”Klistra in som text-knappen” först. Annars kommer det med en massa kod från Word eller annan webbsida.
Har du missat att klicka på knappen kan du markera hela texten och klicka på suddgummi-knappen bredvid, då städas all kod bort.

Brödtext
Först: se ovan om ”klistra in som text-knappen”.
I brödtextfältet kan man göra mycket. Man kan ställa rak högerkant med en knapp, men  gör det när allt annat är klart så att du kan kolla radfallet och försöka fixa stora ordmellanrum som kan skapas.

Infälld faktaruta
Ställ markören mellan två stycken där du vill ha din faktaruta. Klicka ett nytt tomt stycke emellan. Där skriver/kopierar du in texten som ska vara i faktarutan. Först en liten rubrik som du väljer fetstil på (b-knappen i listen ovanför), sedan mjuk radbrytning (skift-return) och så faktatexten. Du kan inte slå nytt stycke (return) så länge du befinner dig i faktatexten, för då tar rutan slut. Mjuka radbrytningar är vad som gäller.
När du är klar slår du nytt stycke, markerar hela stycket och väljer Faktaruta i Format-menyn. Uppdatera och kolla.

Infällt citat
Precis samma procedur som Infälld faktaruta, fast du väljer Citat i Format-menyn.

 

Marginal-citat
Välj Marg.citat i Format-menyn.

 

Anfang
Markera en bokstav. Välj Anfang i Format-menyn.

 

Infälld bild
Exakt 430 px bred för breddarbilder. Högerställd. Skriv bildtext när du lägger in den.
En höjdbild kan göras 200 px bred och högerställas, då hamnar den i marginalen.

Fullbredd faktabox efter texten
Då skriver du helt enkelt i fältet Faktaruta under Byline-fältet. Här kan du lägga in bilder och typografera osv. Glöm inte rubrik.

Utvald Bild
Längst ner till höger på inmatningssidan finns ett fält, Utvald Bild. Den bild du lägger in här kommer inte att synas på din sida, men kan användas på förstasidan om WP-Tiles (bildmosaik) används. Detta kan du fråga webbredaktören om.

Popup-sida för korta artiklar

Skapa popupen
Ett format som kräver lite mer arbete. Först ska själva artikel/kortisen läggas in, detta görs under Popup Maker>Add Popup. Fungerar i stort sett som att arbeta med ett inlägg eller en sida. Rubriken skapas med Format-menyn>Rubrik.
Här finns bara ett skrivfält så ingressen får typsättas med fetstil. Anfanger, mellanrubriker och inskjutna citat fungerar väl.
Bilder: Notera att full bredd här är 600 px, så det är bredden en stor bild ska ha. Det går dock bra att ha inskjutna bilder på 2-300 px bredd.
Det finns några fält under skrivfältet. De två översta, Triggers och Cookies, hoppar du över. Under Bildskärmsinställningar fyller du i Max bredd: 630 px. Längst ner under Stänginställningar markerar du Klicka Overlay för att stänga (läsaren kan klicka utanför popupen för att stänga.)
När popupen är klar klickar du på Publicera/uppdatera. Visa popup i överkanten fungerar inte (bugg) så du kan tyvärr inte kolla hur din popup blir än. Först måste du ordna en trigger som öppnar den.

Skapa trigger
Det finns många sätt att skapa triggers i Popup Maker. Det enklaste (minst jobbiga) är detta:
1. Montera bilden du ska ha som trigger. Eller om du vill trigga med text, skriv den.
2. Gå över i HTML-läge (fliken Text om du jobbar på sida, symbolen <> om du jobbar på inlägg) och kopiera koden. Ta sedan bort den.
3. I visuellt läge, klicka på den gröna Popupsymbolen i listen och välj Popup Trigger. I dialogrutan, kopiera in koden i Trigger Content och välj i rutan nedanför vilken popup som ska visas. Klicka Update. Uppdatera sedan sidan/inlägget och kolla. Klart. Nu kan du kolla din popup.

Bildspel

Vi använder ett plugin som heter Master Slider. Det är samma som ni använt i Göteborg Nu, så det är inget nytt. Ni använder en mall som era webbredaktörer skapat och klickar Duplicate. Sedan lägger ni in bilder under fliken Slides > Background.  Om ni använder bildtexter går du in under fliken Slide Info.
Längst ner på sidan finns en shortcode som du, efter att ha klickat Save Changes,  kopierar och klistrar in i artikelns skrivfält där du vill ha bildspelet.

Video

Vi använder en videoplugin istället för WordPress’ inbyggda spelare, den inbyggda spelaren fungerar dåligt i t ex popups, och vår plugin ger lite fler möjligheter i övrigt också.
Vi använder en plugin som heter Videojs html5 Player. Den är lite krånglig att använda, man måste själv skriva in en shortcode:

[videojs_video url="http://example.com/wp-content/uploads/videos/myvid.mp4"]

Du måste först lägga upp videofilen (mp4-format) i mediebibioteket.Sedan klickar du på filen och får dess url (webbadress) till höger på skärmen. Den kopierar du och klistrar in istället för det rödmarkerade i shortcode-exemplet.

Vill du ha en startbild ska din shortcode skrivas så här:

[videojs_video url="http://example.com/wp-content/uploads/videos/myvid.mp4" poster="http://example.com/wp-content/uploads/poster.jpg"]

Då ska du såklart även ha lagt upp den bilden i mediebiblioteket.

Fler möjligheter hittar du på pluginens hemsida:
https://wphowto.net/videojs-html5-player-for-wordpress-757

Ljud

Tills vidare använder vi WordPress’ inbyggda mp3-spelare. Bara att klicka på knappen Lägg till media.