Färg och typografi

Här finns två kapitel ur boken Att fånga läsaren (Eliasson, Alm 2 uppl. 2012). Hela boken kan hämtas här.

Att fånga läsaren är en handbok om tidningsredigering, men kapitlen om färg och typografi är relevanta för formgivning i alla medier. Klicka på bilderna så kommer de som pdf: