Kategorier
Okategoriserade

Photoshop 3: text, färger, svartvitt mm


1. Svartvit bild

En kort video som visar momenten som beskrivs nedan.
Nej, den funkar bara till tryck. Och då ska man ändå först ha gjort det vi gör nedan.

Att göra om en färgbild till svartvitt (gråskala) är inte alls självklart. Att använda Photoshops Läge: Gråskala funkar bara till tryck. På webben måste vi använda RGB-bilder, dvs bilder som består av tre färgkanaler … Röd, Grön och Blå.

En svartvit bild kan se ut på många olika sätt. Alla bilderna nedan är olika svartvita varianter av den här färgbilden.

Originalbilden.

Verktyget vi använder: Bild > Justeringar > Blanda kanaler. Det består av tre reglage, ett för varje RGB-kanal. Först kryssar man i rutan Monokrom.

Snabbt och enkelt: Bild > Justeringar > Nyans/Mättnad -> Dra ner mättnaden. Blir grå och tråkig.
Bättre: Blanda kanaler.
Blå kanal blir ljus, röd o grön mörka.
Grön kanal blir ljus, blå och röd mörka.
Röd kanal blir ljus, blå och grön mörka.
Blandning av kanaler som passar den här bilden.

Ett annat exempel: vilka blommor ska synas, de blå eller de röda? Jämför med t ex läppstiftet i bilderna ovan. (Notera att jag kryssar i rutan Monokrom först. Annars funkar det inte.)

Vilka blommor ska synas i den svartvita bilden?
Kanske de röda?
Kanske de blå?
Kanske både röda och blå?

Ska bilden tryckas eller skrivas ut kan du nu välja Läge > Gråskala. Ska den till webben kan du bara exportera som jpg eller png.


2. Varför lager?

Jobba med något separat
Sudda genom lager
Blandningslägen
Justeringslager
Retusch


3. Texteffekter

skärmbild från film
Video som visar momenten som beskrivs nedan.
En punktdisplay med hand som läser.
Punktdisplay. Foto: JANE

Det finns avancerade textverktyg i Photoshop. De är framför allt till för att skapa speciella effekter, normalt arbetar man med text i InDesign om det handlar om tryck, när det gäller webben undviker man också text i bilder då den kanske inte funkar så bra på olika skärmstorlekar man framför allt då pixeltext är omöjlig att ta till sig för synskadade som använder talsyntes eller punktdisplay. Använder man det ändå måste man vara extra tydlig i Alt-texten.
Till Instagram är det dock praxis att bl a tidningar använder text i bilder.
Med den lilla brasklappen kan vi kolla möjligheterna Photoshop ger oss när vi vill skapa texteffekter.

Klickar du och håller kvar Textverktyget i Photoshops verktygslåda får du upp några alternativ. Två av dem är intressanta: Vågrät text och Vågrät textmask. Vi börjar med Vågrät text som ger oss redigerbar text i ett eget lager.

Textverktygen.
Det vanliga textverktyget skapar ett särskilt textlager.

Du kan sedan skriva och typografera din text i kontrollpaletten överst, där kan du välja typsnitt, storlek, färg etc. Ännu fler möjligheter få du om du klickar på symbolen som ser ut som liten palett, då får du upp textpaletten, där du bl a kan ställa radavstånd.

Här dubbelklickar man för att öppna Lagereffekter.

Du kan använda lagereffekter på din text. De kommer du åt genom att dubbelklicka på lagret utanför lagrets namn. Prova gärna de olika effekterna. OBS: för att ställa in en effekt måste du klicka på effektens namn.

Skugga.
Linje.
Innerskugga.
Avfasning och relief.

Använder du det andra textverktyget, Vågrät textmask, öppnar sig helt andra möjligheter. Då får du texten som en markering och bara din fantasi sätter gränser för vad du kan göra då. Det kommer några exempel, men först ska vi titta på vad begreppet mask betyder.

Mask är ett annat sätt att visa en markering. Vi är ju vana vid en sorts streckad linje som utmärker markeringsgränsen – de vandrande myrorna – men den kan också visas som en färgövertäckning, en mask, så här:

Vanlig markering. Vandrande myror.
Så här kan den se ut som mask.
Så här kan den också se ut som mask.
Här, nästan längst ner i verktygslådan, kan du klicka för att visa en markering som mask. Prova att sudda eller måla i masken och vänd sedan tillbaks till markering. Dubbelklickar du kan du byta visning mellan de två till vänster.

Masken fungerar inte som markering. Den är till för att kunna använda målningsverktyg (penseln t ex) eller suddgummi för att förfina markeringen. Sedan vänder man tillbaka till de vandrande myrorna.

Nå, använder du Vågrät textmask så visas den först som en mask, såklart. Du kan redigera den (typsnitt, storlek, stavning etc) så länge den är i maskläge, men så fort du väljer t ex pilverktyget (högst upp) så blir den en markering och kan inte redigeras längre. Och nu börjar det roliga.

Först: Skapa ett nytt tomt lager från lagerpalettens meny.

Du kan använda penseln för att måla i markeringen

Du kan använda penseln och följa konturerna

Att klistra in en bild i markeringen kan ge en stark effekt. Men precis som med alla effekter – det bör vara någon mening med det.

En bild i bokstäverna kan tillföra något, men det måste vara relevant. Läsligheten ökas om du lägger ramlinje. Foto ögon: Bess Hamiti/Pexels

Så här är det gjort, steg för steg:

Skapa först ett nytt tomt lager. Skriv med Vågrät textmask. Använd ett riktigt ”tätt” typsnitt, som Impact.

Fixa ramen först. Använd Redigera > Ramlinje.

Gå till den flik i Photoshop där du har bilden som ska klistras in i texten. Markera och Kopiera (cmd/ctrl-C)

Återvänd till bilden med textmarkeringen och välj Klistra in i.

Med Omforma fritt (cmd/ctrl-T) justerar du sedan den inklistrade bilden. Klart att exportera.

4. Färg och övertoningar

Förgrundsfärgen är den övre rutan av de två till vänster. Dubbelklick på den så kan du välja färg. Notera alla sätt att beskriva en färg, till höger

I Photoshop finns begreppen Förgrundsfärg och Bakgrundsfärg. Det är de små kvadraterna nästan längst ner i verktygslådan. Förgrundsfärg är den ”aktuella” färgen, den det blir om du använder ett färgverktyg som Penseln eller Redigera > Fyllning. Du kan bestämma vilken färg som finns där på flera sätt: 1. Dubbelklicka på kvadraten så får du upp en färgväljare, 2. klicka på bilden när du har färgväljaren uppe så hämtas färgen från bilden, 3. Öppna paletten Färgrutor och klicka i en när du har färgväljaren uppe.

Bakgrundsfärg är din ”andrafärg”. Du byter snabbt mellan de två färgerna med pilen ovanför till höger.


Övertoningar är mycket användbara. Dels som dekorativa bakgrunder, t ex mörkblått till ljusblått, dels som effekt för att öka läsbarheten när det är text på bilder. Till exempel så här:

Först väljer du svart som förgrundsfärg enl ovan. Sedan väljer du Övertoningsverktyget.

I menyraden överst får du denna symbol. Klicka på den.

Då öppnar sig detta fönster, där du kan ställa in vilken övertoning du vill ha. Välj den förinställda Förgrund mot transparent.

Med de två översta reglagen kan du justera övertoningens utbredning.

Skapa ett nytt tomt lager.

Med övertonings-verktyget fortfarande valt, klicka och dra. Håll nere skifttangenten när du drar. Blir det inte bra – ctrl/cmd-z och gör om.

Så här kanske?

När övertoningen är som du vill ha den, sänk opaciteten på lagret ( = öka genomskinligheten).

Så här kanske…

Sedan kan man lägga på text.

För tryck lägger man gärna på texten i InDesign, för webben använder man olika metoder beroende på publiceringssystem ( i WordPress kan du använda blocket Cover/Omslag ).

I dag används denna metod framför allt till sociala medier, som Instagram. Exempel från Borås Tidnings Instagramkonto

Kategorier
Tutorials

Photoshop 2: markering och lager

I det här avsnittet kommer vi att använda oss av tre bilder, ett från en park i Västerås, en felexponerad elgitarr och en fjäril.

Avsnitten är:
Markeringar
Montage
Ludd
Lagereffekter

De första tre delarna är kompletterade med varsin video som visar handgreppen. På mina skärmbilder och videor är Photoshops menyer etc på engelska, men jag skriver alltid de svenska begreppen.

1. Markeringar

Här finns en video som visar momenten nedan. Den öppnar sig i en ny flik.

Två av de viktigaste funktionerna i Photoshop är Markera och Lager. Vi kommer att öva på dem genom att göra ett montage (och gör man det i tidningen måste det stå ”Obs: bilden är ett montage” i bildtexten.)

När man markerar pixlar i Photoshop funkar det som markera bokstäver i Word. Allt du gör påverkar bara det markerade. I förra avsnittet ”Bra bild för webb” jobbade vi bara med hela bilden. Men med markeringar jobbar man på delar av bilden.

Det finns många anledningar att markera: man kanske vill ljusa upp en person i motljus, man kanske vill göra bakgrunden lite suddig (som om man hade kortare skärpedjup när man tog bilden), man kanske vill göra ett montage (klippa ut någonting och lägga det i en annan bild) och så vidare. Det finns många sätt att markera på i Photoshop. Ofta blir det bäst om man kombinerar flera.

De enklaste markeringsverktygen finns högst upp i verktygslådan; rektangel och cirkel.

Sedan det användbara Klick-lassot (Polygonlasso).

Ett snäpp längre ner i lådan finns tre verktyg: objektmarkeringsverktyget, snabbmarkering och det mest användbara – trollstaven (Magic wand).


Så här fungerar Trollstaven:
Den markerar ytor. Som en vattenyta man släpper en sten i – ringarna sprider sig tills de träffar något, i det här fallet en skillnad i mörkhet. Om det man ska markera är omgivet av en yta (t ex en människa framför en enfärgad slät vägg) så är detta rätt verktyg.

Högst upp i kontrollpaletten finns två viktiga inställningar: Tolerans och Kontinuerlig. Toleransen bestämmer hur stor skillnad i mörkhet det ska vara för att markeringen ska ”stanna”. Har man för högt värde kanske markeringen äter sig in i objektet, har man för lågt kanske den inte når fram. Hellre för lågt än för högt – man kan ju klicka flera gånger!

För att göra det och alltså utöka markeringen håller man nere skift-tangenten när man klickar.

Kontinuerlig (contiguous) ikryssad betyder att det måste vara en sammanhängande yta som blir markerad.

Nu har jag skift-klickat flera gånger och utökat markeringen till hela ytan. Men nu är det ju inte fjärilen som är markerad utan allt annat….

… därför väljer jag Markera > Omvänd. Nu är fjärilen markerad. Nu kopierar jag den och klistrar in den igen (Redigera > Kopiera, Redigera > Klistra in) …

… då får jag den i ett eget lager. Kolla i Lagerpaletten (Fönster > Lager). Där ligger fjärilen frilagd.

Jag kan släcka det undre lagret genom att klicka på ögat. Exporterar jag den nu i png-format kan jag montera den på annan bakgrund på en webbsida.

Så här alltså.

Om jag tänder det undre lagret igen så har jag två fjärilar (flytta den översta med pilverktyget överst i verktygslådan.) Med verktyget Omforma fritt (Redigera > Omforma fritt) kan jag ändra storlek och rotera det övre lagret.
2. Montage

Här är en video som visar momenten nedan. Öppnas i ny flik.

Nu ska jag göra ett enkelt montage för att visa hur detta fungerar i praktiken. Vi har två bilder: några statyer i en park och en elgitarr.

Först beskär du bort allt som inte behövs, så du bara får precis det du behöver. Nu ska det inte vara några siffror i rutan ovanför.

Just den här bilden var helt felexponerad. Med Bild > Justeringar > Nivåer ljusar jag upp den.

Sedan provar jag trollstaven. Tolerans 40 känns bra. Med skift-tangenten klickar jag några gånger till.

Om jag går nära och kollar ser jag att markeringen behöver fixas till. Till exempel har den ätit sig in i den s k sadeln på gitarren.

Jag byter verktyg till Rektangulär markering. Nu håller jag inne Option/Alt-tangenten och drar upp en markering. Med den tangenten tar jag bort från markering. (det är ju fortfarande ytan utanför gitarren som är markerad.)

Sådär!

Nu ska jag fixa uppe vid stämskruvarna. Byter verktyg till Polygonlassot, håller nere Skift-tangenten (lägger till i markering) och klickar runt så det blir som jag vill.

Sådär blir det när jag slutit markeringen.

På så sätt städar jag upp hela markeringen. Kom ihåg: Skift – utöka markeringen, Option/alt – tar bort från markering.

Nu är ju allt markerat utom gitarren, därför väljer jag Markera > Omvänd och sedan kopierar jag den markerade gitarren och klistrar in den i det andra dokumentet.

Sådär. Notera att den ligger i ett eget lager ovanför.

För att ändra storlek och vinkla den lite väljer du Redigera > Omforma fritt.
Dra i hörnen för storlek, markören lite utanför ett hörn för att rotera.

När du placerat den där du vill dubbelklickar du på gitarren. Då verkställs din förändring.3. Ludd

Kort video som visar momenten som beskrivs nedan.

Alla fotografier är mer eller mindre oskarpa. Mjuka övergångar mellan kontrasterna i bilden – ludd kallas det i Photoshop. För mycket så upplevs bilden oskarp – för lite så förlorar bilden karaktären av fotografi (Överskärpt)

Vårt montage har inget ludd. Det syns att den är klippt och klistrad, en skarp kant. Det ska vi göra något åt.

Markera först området utanför objektet med trollstaven. Klicka sedan på Markera och Maskera-knappen.

Ett fönster öppnar sig där du kan påverka markeringen. Uppe till höger kan du välja hur den visas. Välj svartvit (bäst).

Då ser du en svartvit bild av din markering.

Välj Ludd och dra upp lite. Klicka sedan ok längst ner.

Det ser likadant ut, men markeringen är nu luddig. Och om du trycker på sudda-knappen (ja, den du suddar i Word med) på ditt tangentbord…

… så ser du att den suddar utifrån och ger dig en luddig kant. Nu smälter montaget in i omgivningen.

4. Lagereffekter

Här har fjärilen fått en skugga, en s k luddskugga (drop shadow). Det är en av flera Lagereffekter. Här visar jag de viktigaste.

Här är kontrollpanelen för Lagereffekter. Den öppnar man genom att dubbelklicka på lagret i Lagerpaletten, dock inte på lagrets namn. Längst ner finns Skugga. OBS: Klicka på ordet för att få upp effektens verktyg till höger.

Flera effekter fungerar bra för textlager, t ex Skugga.

Lagereffekten Linje är det enda sättet att få en snygg textkontur.

Innerskugga funkar bra på kraftiga typsnitt. Ger en 3D-effekt.

Kategorier
Okategoriserade

Arlima snabbkurs

Dubbelklicka på filmen så får du den i helskärm. Använd Esc-knappen på tangentbordet för att lämna helskärmsläget.

Kategorier
till Masonry

Guild Bluesbird 97

Guild köptes av Fender i slutet av 90-talet varpå fabriken i Rhode Island lades ner och tillverkningen flyttades till Fenders Corona-fabriken i Kalifornien. Detta är en av de sista gitarrerna från Rhode Island.

Kategorier
Okategoriserade till Masonry

Guild Bluesbird 97

Guild köptes av Fender i slutet av 90-talet varpå fabriken i Rhode Island lades ner och tillverkningen flyttades till Fenders Corona-fabriken i Kalifornien. Detta är en av de sista gitarrerna från Rhode Island.

Kategorier
till Masonry

Guild Bluesbird 97

Guild köptes av Fender i slutet av 90-talet varpå fabriken i Rhode Island lades ner och tillverkningen flyttades till Fenders Corona-fabriken i Kalifornien. Detta är en av de sista gitarrerna från Rhode Island.

Kategorier
till Masonry

Gibson Melody Maker 1965

Äkta Gibson vintage för under 8000 kr? Hade detta varit en SG hade vi snackat 10 ggr det beloppet. Men så är det. Kanske det bästa investeringsobjektet just nu, Gibsons studentmodell från 50- eller 60-talet.

Kategorier
till Masonry

Gibson Melody Maker 1965

Äkta Gibson vintage för under 8000 kr? Hade detta varit en SG hade vi snackat 10 ggr det beloppet. Men så är det. Kanske det bästa investeringsobjektet just nu, Gibsons studentmodell från 50- eller 60-talet.

Kategorier
till Masonry

Ibanez Artist AR100 1982

I början av 80-talet hade de amerikanska gitarrtillverkarna kvalitetsproblem, medan japanerna stod på topp. Ibanez Artist från den tiden anses av många vara en av de allra bästa gitarrerna från perioden.

Kategorier
till Masonry

Ibanez Artist AR100 1982

I början av 80-talet hade de amerikanska gitarrtillverkarna kvalitetsproblem, medan japanerna stod på topp. Ibanez Artist från den tiden anses av många vara en av de allra bästa gitarrerna från perioden.