Manualer JMG

Det här är en webbplats där vi ska försöka samla manualer, kompendier och annat som kan vara till nytta för våra studenter.

Anledningen till att v inte använder GUL till detta är att vi vill att materialet ska vara tillgängligt även efter att man avslutat sina studier.