Interaktiva resurser på nätet

Ibland vill läsaren veta när

Vill man visa ett förlopp eller en utveckling är en tidslinje ett utmärkt verktyg.
JS Timeline från Knight Lab är just ett sådant verktyg, där man placera bilder, text, video och ljud på en tidslinje. Många mediehus använder JS Timeline, t ex Le Monde, CNN och Engadget.

Här kan du hitta verktyget och instruktioner om hur du använder det:
https://timeline.knightlab.com/

Ibland vill läsaren veta var

Det finns flera varianter på av kartverktyg, där de mest använda är Carto och naturligtvis den enklare Google Maps.
Knight Lab ger oss också ett verktyg för förlopp som har en geografisk karaktär, typ road movie. Det verktyget heter Story Map JS och kan användas till berättelser där det rör på sig, t ex det försvunna planet från Malaysian Air, en flyktings resa, ett rockbands turnéplan…
Hämta här: https://storymap.knightlab.com/

Exempel: