Magasinsmallar – lathund

En mall ska:

 • Ge magasinet en egen grafisk identitet.
 • Ge förutsättningar för en konsekvent layout.
 • Underlätta arbetet för redigerarna.

 

Detta kräver en mängd beslut, bl a:

 • Typsnitt
 • Textbehandling (Spaltsystem, mellanrubriker, citat, nedryckare, bildtexter etc)
 • Färgpalett
 • Speciella formelement (faktarutor, logga, vinjetter, linjer, ramar etc)
 • Bildbehandling
 • Speciella regler för t ex rubriker, friläggningar etc

 

Formgivaren ska leverera:

 • Exempelsidor (dummy)
 • Manual (kan med fördel kombineras med dummy)
 • Själva InDesignmallen

 

En komplett InDesignmall innehåller:

 • Olika sidmallar ( T ex Plocksidor, reportage-ingångssida, reportage-fortsättning, Mot väggen-intervjusida etc)
 • Styckeformat (Brödtext utan indrag, Brödtext m anfang, Brödtext med indrag, Bildtext, Ingress utan indrag, Ingress m indrag, infällt citat etc)
 • Teckenformat (Fetstil, Kursiv, format för användning i kapslade styckeformat etc)
 • Färgpalett
 • Bibliotek (vinjetter, symboler, bildbylines, diagrammallar etc)

 

Bra att veta om mallar:

När mallen är klar och du sparar den för sista gången (som malldokument – .indt), se då till att den öppnas på rätt sätt, dvs att en arbetssida och inte en mallsida är öppen, att relevanta paletter ligger snyggt och prydligt till höger, att inte någon fyllningsfärg är vald etc.
Mallen öppnas nämligen exakt som den sparats.