Interaktiv tidslinje

Om du klickar på länken nedan får du upp en manual till interaktiva grejer du kan göra med InDesign. Observera att det är en Flash-fil som ska öppnas, du måste alltså sitta vid en riktig dator för att se den (Flash fungerar inte på de flesta mobiler eller plattor.)

Tekniken som demonstreras resulterar i en Flash-fil, ett format som egentligen inte används längre. Men själva arbetssättet, med events och triggers, ger en förståelse för hur all interaktivitet på nätet byggs. Därför har jag kvar denna tutorial.

Klicka här alltså.

De InDesign-dokument som ligger till grund för den interaktiva grafiken ligger på JU-servern, i mappen Webb Erik>Original InDesign. De kan vara till stor hjälp om man vill skaffa sig denna kompetens.