Mediebarometern 2015

Den senaste mediebarometern visar svenskarnas medievanor 2015, med jämförande material ända tillbaks till 90-talet.
Den är väl värd att studera för den som vill förstå hur det är, och i någon mån hur det kommer att bli.

Mediebarometern 2015