Målgrupper – magasin

Målgrupp

 

Ordet målgrupp används oftast i kommunikationssammanhang och definieras då som “En del av befolkningen som en organisation vill kommunicera med”.
Detta är i och för sig sant, men ordet används också i en annan betydelse: “En del av befolkningen som vår produkt ska säljas till”.

En målgrupp definieras utifrån de faktorer människorna i gruppen har gemensamt. Dessa faktorer kan delas upp i två undergrupper:
Demografiska faktorer är de ”officiella” uppgifterna om människor, de som oftast kan hittas i register, t ex kvinnor, 35­45 år i storstadsregioner.
Livsstilsfaktorer är personliga egenskaper och intressen, t ex gruppen ”Intresserade av militär historia” eller ”Lyssnar på amerikansk 50­-talsrock”.

En viktig del av målgruppsanalysen är sedan att koppla livsstilsfaktorerna till de demografiska faktorerna och ställa frågan: vad har dessa människor mer gemensamt?

 

Demografiska faktorer (exempel):
Kön
Ålder
Utbildning
Yrke
Inkomst
Boende
Geografisk belägenhet
Språktillhörighet
Etnisk tillhörighet

Och så vidare…

 

Livsstilsfaktorer/intressen (exempel):
Teknik
(Tekniknostalgi? Dator/mobilteknik? Medieteknik? Flygteknik?)

Bilar
(Drömbilar? Amerikanska 50­talsbilar? Konsumentbilar?)

Mode
(Damkläder? Herrkläder? Specifika klädstilar?)

Tatueringar
(Old school? Skulls? Trad. Japansk?) Och så vidare…

 

Ordet målgrupp kan i magasinsammanhang delas upp i två undergrupper:

  1. Kontaktgrupp ­ specificerad grupp människor en organisation kommunicerar med, till exempel vid marknadsföring.
  1. Kundgrupp, segment ­ specificerad grupp människor som produkter utvecklas för.

I marknadsföring av en produkt sammanfaller i regel de två undergrupperna.

Målgrupper för ett magasin:

  1. Kontaktgrupper
  • De som ska annonsera i tidningen
  • De som ska köpa tidningen
  1. Kundgrupp
  • De som tidningens innehåll riktar sig till. (sammanfaller med den ena kontaktgruppen).

 

Exempel livsstilsmagasin

Ok, då tänker vi att vi vill göra en tidning om tekniknostalgi. Ämnet intresserar oss och vi tror att det kan intressera fler. Men vi måste ta reda på lite saker först.

  • Vilka är de som ska köpa tidningen? Kan de definieras utifrån demografiska faktorer?
  • Vilka annonsörer kan tänkas vara intresserade av att nå just den gruppen? Är gruppen överhuvud intressant för annonsörer?

 

Rent intuitivt tror vi oss ha en bild av dem som ska läsa vår tidning. Så här tror vi:

Kön: ­ män
Ålder: ­ 45­-70
Utbildning: ­ eftergymnasial utbildning
Yrke: ­ tjänstemannayrken/pensionär
Inkomst: ­ över medel
Boende: känns ­ inte relevant
Geografisk belägenhet: känns ­ inte relevant
Etnisk tillhörighet: känns ­ inte relevant

Detta är en hypotes, och det kan hända att den styrs av våra fördomar om vilka vi tror är intresserade av gammal teknik. Därför bör vi skärskåda och om möjligt belägga vad vi tror.

Men sanningen får vi inte förrän tidningen verkligen finns och vi kan undersöka vilka som väljer att köpa den!

Men om vi ska testa vår hypotes så finns olika metoder, beroende på ämnet. Har man pengar så gör man en marknadsundersökning. Det gör alltid de större förlagen innan en ny produkt utvecklas.
Men för oss andra:
Kanske finns det färdig statistik –  ­ kanske hos branschorganisationer, kanske hos myndigheter eller SCB (t ex ­ vilka köper nya sportmotorcyklar: kolla med försäkringsbolagen, kolla med Smc…)
Kanske finns det hjälp på internet – specialiserade forum, kundundersökningar…
Och så kan man ju alltid prata med människor…

Vi resonerar så här kring vår tidning om tekniknostalgi:

Ålder ­ 45­-70, därför att man måste uppnått en viss ålder för att nostalgi överhuvudtaget ska vara intressant. Det ligger ju i sakens natur. Sedan att vi tror att det (i det ålderssegmentet) företrädesvis är män som är teknikintresserade är ju inte särskilt uppseendeväckande. Men för att kolla upp det söker vi efter nätforum i ämnet och ser att det tycks företrädesvis vara män som skriver där. (Om man hittar ett bra nätforum i ämnet kan man tänka sig att utnyttja det ytterligare, genom att helt enkelt ställa frågor i det och använda medlemmarna som en sorts fokusgrupp.)

Vi tror också att de som är intresserade av teknik i ålderssegmentet jobbar eller har jobbat med teknik i någon form, vilket förklarar Eftergymnasial utbildning och Tjänstemannayrken. Och har man jobbat som tjänsteman med teknik i många år bör man ha en inkomst över medel. Även nyblivna pensionärer av den här generationen och med den här yrkesbakgrunden bör ha det relativt gott ställt (och gott om tid att läsa tidningar …).

Men återigen: Sanningen får vi inte förrän tidningen verkligen finns och vi kan undersöka vilka som väljer att köpa den.

http://nostalgi.forum24.se/nostalgi-forum-7.html