Magasin i WordPress

Varje redaktion kommer att tilldelas en tom WordPressinstallation som ska anpassas för att fungera som magasin av de webbansvariga. Detta innebär all välja tema och tillägg och sedan lämpliga typsnitt, logga mm. Ett grafiskt program ska skapas.

Tema

Temat bestämmer utseendet och en del funktioner på webbplatsen. Det finns tusentals gratisteman att välja på – vissa bra, andra mindre bra. Vissa kan krascha webbplatsen. Ett bra tema för våra magasin kan ha följande egenskaper:

* vara responsivt (fungera även på tablets och telefoner)

* ha en visuell css-redigerare (utseendeinställningar utan att man ska behöva ändra i css-koden)

* ha ett menysystem * ha stöd för Google Fonts

Ni är fria att välja tema själva, men jag rekommenderar tre att experimentera med:

Customizr
Fruitful
Parabola

För den som vill anpassa ytterligare med css rekommenderar jag framför allt Twenty Eleven.

 

Pages eller posts? Inlägg (posts) är kronologiskt ordnade, dvs senast inlagda kommer högst upp. Detta är ju förutsättningen för en blogg, men kan också vara praktiskt till nyhetsförmedling. T ex så kunde TT använda sig av blogginlägg. Sidor (pages) är hierarkiskt strukturerade. Menyer och undermenyer. Lämpar sig för sådant som inte uppdateras löpande, här finns ingen kronologisk ordning. Det är möjligheten att skapa hur många sidor som helst som uppgraderat WordPress från ett bloggverktyg till ett fullödigt CMS, till ett publiceringssystem som kan användas till nästan vad som helst.

Inlägg (posts) kräver mer arbete med menyer och kategorier, men är ofta det som fungerar bäst med temat.

Sidor (pages) har fördelen att de kan kombineras med med inlägg, så att man kan ha en särskild ”bloggrulle” för nyheter. De är också enklare att strukturera i menyer.    

Tillägg

Ni är fria att välja tillägg bland de tusentals som finns. En värld att utforska här. Se till att tillägget: * har bra rating och har många nedladdningar * är uppdaterat till nuvarande version av WordPress * inte har några säkerhetsvarningar Vi rekommenderar några tillägg till att börja med:

Black studio TinyMCE Widget Ger möjlighet att göra puffar och annat i en riktig texteditor

MP3-jplayer För publicering av ljudfiler

* Master Slider Snygga bildspel Några olika verktyg för sidlayout:

Page Builder Sidan byggs upp av flexibla element

Arlima kan användas för att layouta en förstasida av element från artikelsidorna.  

Grafiskt program

Ett grafiskt program är en instruktion om vissa grafiska riktlinjer som ska ge magasinet en konsekvent form. Här kan ingå: * Färger * Bildramar och linjer * Textformatering (t ex typsnitt, storlek, rubrikregler, inskjutna citat, ev anfanger eller mellanrubriker etc etc) * Ev spalter * Ev bildspel * Ev skuggor och andra effekter * Ev riktlinjer för konsekvent bildbehandling och annat som kan ge ert magasin en egen grafisk profil.  

Artiklar

Möjligheter att ta vara på: Soundslides Video + text Ljud + text Bildspel + text Bilder + text InDesign-montage Interaktiva verktyg som JS Timeline Storymap Google Maps Wordle Tagxedo Datawrapper Chartboot Iäs här