Skärmaskinen

Så här skär man magasin och andra trycksaker med skärmaskinen som står på plan 2. Lena vet var.

Erik glömde att visa hur du sätter på måttinställningen. På bilden nedan ser du måttinställningspanelen som sitter till höger på skärmaskinen. Tryck först på den gröna startknappen. Då nollställer skärmaskinen sig. Sedan kan du antingen skriva in måttet (t ex 25.5) eller använda joggvredet (den runda ratten framtill) för att ”på gehör” ställa in maskinen.

nummerpanel