Lista offentliga databaser

Offentliga databaser

Först en pdf att kolla in:
NYHETSJAKT

Där kan du se exempel på vad man kan hitta i nedanstående databaser.

 

Socialstyrelsen
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas

Läkemedel mm
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/lakemedel

eHälsomyndigheten – läkemedelsstatistik:
http://www.ehalsomyndigheten.se/lakemedelsstatistik/sok_statistik/

Brå
http://statistik.bra.se/solwebb/action/index

Statistiska centralbyrån såklart
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/

Transportstyrelsen – olyckor mm
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Press/Statistik/

Mediestatistik:
http://www.nordicom.gu.se/sv/mediefakta/mediestatistik

Kommuner och landsting:
http://www.kolada.se

Ännu mer kommuner och landsting:
http://skl.se/

Länsstyrelserna:
http://www.lansstyrelsen.se/Sv/Pages/default.aspx

Arbetsmiljöverket:
https://www.av.se/

Skolverket:
http://www.skolverket.se/

Skolinspektionen:
http://www.skolinspektionen.se/

 

Nyhetskällor som inte är databaser:

Regeringen:
http://www.regeringen.se/

Riksdagen:
http://www.riksdagen.se/

Ekonomistyrningsverket:
http://www.esv.se/

Kammarkollegiets webbplats om statliga upphandlingar:
http://www.avropa.se/

Diskrimineringsombudsmannen:
http://www.do.se/

Justitieombudsmannen:
http://www.jo.se/

Aktuell forskning i Sverige:
http://www.forskning.se/

Granskning av siffror o annat i debatten, ur ett s-mp-perspektiv,
Vi har räknat på det här:
http://viharraknatpadethar.se/

 

Data som pdf?
Vissa datasamlingar får man bara i pdf-form. Men med Adobe Acrobat CC kan man få ut det i excelformat – i programmets högerspalt finns Exportera PDF, och där kan man välja .xlsx som format. Tips: du kan inte välja vilka sidor i dokumentet som ska exporteras, men i Acrobat kan du extrahera de intressanta sidorna under fliken Ordna sidor i programmets högerspalt.