Ett block blir många

En trevlig men föga känd finess i InDesign – skapa en uppsättning block i en enda rörelse.
Vi tittar också på övertoningsverktyget.

Kolla filmen (knappa 4 minuter):