Kategorier
Okategoriserade

Photoshop 3: text, färger, svartvitt mm


1. Svartvit bild

En kort video som visar momenten som beskrivs nedan.
Nej, den funkar bara till tryck. Och då ska man ändå först ha gjort det vi gör nedan.

Att göra om en färgbild till svartvitt (gråskala) är inte alls självklart. Att använda Photoshops Läge: Gråskala funkar bara till tryck. På webben måste vi använda RGB-bilder, dvs bilder som består av tre färgkanaler … Röd, Grön och Blå.

En svartvit bild kan se ut på många olika sätt. Alla bilderna nedan är olika svartvita varianter av den här färgbilden.

Originalbilden.

Verktyget vi använder: Bild > Justeringar > Blanda kanaler. Det består av tre reglage, ett för varje RGB-kanal. Först kryssar man i rutan Monokrom.

Snabbt och enkelt: Bild > Justeringar > Nyans/Mättnad -> Dra ner mättnaden. Blir grå och tråkig.
Bättre: Blanda kanaler.
Blå kanal blir ljus, röd o grön mörka.
Grön kanal blir ljus, blå och röd mörka.
Röd kanal blir ljus, blå och grön mörka.
Blandning av kanaler som passar den här bilden.

Ett annat exempel: vilka blommor ska synas, de blå eller de röda? Jämför med t ex läppstiftet i bilderna ovan. (Notera att jag kryssar i rutan Monokrom först. Annars funkar det inte.)

Vilka blommor ska synas i den svartvita bilden?
Kanske de röda?
Kanske de blå?
Kanske både röda och blå?

Ska bilden tryckas eller skrivas ut kan du nu välja Läge > Gråskala. Ska den till webben kan du bara exportera som jpg eller png.


2. Varför lager?

Jobba med något separat
Sudda genom lager
Blandningslägen
Justeringslager
Retusch


3. Texteffekter

skärmbild från film
Video som visar momenten som beskrivs nedan.
En punktdisplay med hand som läser.
Punktdisplay. Foto: JANE

Det finns avancerade textverktyg i Photoshop. De är framför allt till för att skapa speciella effekter, normalt arbetar man med text i InDesign om det handlar om tryck, när det gäller webben undviker man också text i bilder då den kanske inte funkar så bra på olika skärmstorlekar man framför allt då pixeltext är omöjlig att ta till sig för synskadade som använder talsyntes eller punktdisplay. Använder man det ändå måste man vara extra tydlig i Alt-texten.
Till Instagram är det dock praxis att bl a tidningar använder text i bilder.
Med den lilla brasklappen kan vi kolla möjligheterna Photoshop ger oss när vi vill skapa texteffekter.

Klickar du och håller kvar Textverktyget i Photoshops verktygslåda får du upp några alternativ. Två av dem är intressanta: Vågrät text och Vågrät textmask. Vi börjar med Vågrät text som ger oss redigerbar text i ett eget lager.

Textverktygen.
Det vanliga textverktyget skapar ett särskilt textlager.

Du kan sedan skriva och typografera din text i kontrollpaletten överst, där kan du välja typsnitt, storlek, färg etc. Ännu fler möjligheter få du om du klickar på symbolen som ser ut som liten palett, då får du upp textpaletten, där du bl a kan ställa radavstånd.

Här dubbelklickar man för att öppna Lagereffekter.

Du kan använda lagereffekter på din text. De kommer du åt genom att dubbelklicka på lagret utanför lagrets namn. Prova gärna de olika effekterna. OBS: för att ställa in en effekt måste du klicka på effektens namn.

Skugga.
Linje.
Innerskugga.
Avfasning och relief.

Använder du det andra textverktyget, Vågrät textmask, öppnar sig helt andra möjligheter. Då får du texten som en markering och bara din fantasi sätter gränser för vad du kan göra då. Det kommer några exempel, men först ska vi titta på vad begreppet mask betyder.

Mask är ett annat sätt att visa en markering. Vi är ju vana vid en sorts streckad linje som utmärker markeringsgränsen – de vandrande myrorna – men den kan också visas som en färgövertäckning, en mask, så här:

Vanlig markering. Vandrande myror.
Så här kan den se ut som mask.
Så här kan den också se ut som mask.
Här, nästan längst ner i verktygslådan, kan du klicka för att visa en markering som mask. Prova att sudda eller måla i masken och vänd sedan tillbaks till markering. Dubbelklickar du kan du byta visning mellan de två till vänster.

Masken fungerar inte som markering. Den är till för att kunna använda målningsverktyg (penseln t ex) eller suddgummi för att förfina markeringen. Sedan vänder man tillbaka till de vandrande myrorna.

Nå, använder du Vågrät textmask så visas den först som en mask, såklart. Du kan redigera den (typsnitt, storlek, stavning etc) så länge den är i maskläge, men så fort du väljer t ex pilverktyget (högst upp) så blir den en markering och kan inte redigeras längre. Och nu börjar det roliga.

Först: Skapa ett nytt tomt lager från lagerpalettens meny.

Du kan använda penseln för att måla i markeringen

Du kan använda penseln och följa konturerna

Att klistra in en bild i markeringen kan ge en stark effekt. Men precis som med alla effekter – det bör vara någon mening med det.

En bild i bokstäverna kan tillföra något, men det måste vara relevant. Läsligheten ökas om du lägger ramlinje. Foto ögon: Bess Hamiti/Pexels

Så här är det gjort, steg för steg:

Skapa först ett nytt tomt lager. Skriv med Vågrät textmask. Använd ett riktigt ”tätt” typsnitt, som Impact.

Fixa ramen först. Använd Redigera > Ramlinje.

Gå till den flik i Photoshop där du har bilden som ska klistras in i texten. Markera och Kopiera (cmd/ctrl-C)

Återvänd till bilden med textmarkeringen och välj Klistra in i.

Med Omforma fritt (cmd/ctrl-T) justerar du sedan den inklistrade bilden. Klart att exportera.

4. Färg och övertoningar

Förgrundsfärgen är den övre rutan av de två till vänster. Dubbelklick på den så kan du välja färg. Notera alla sätt att beskriva en färg, till höger

I Photoshop finns begreppen Förgrundsfärg och Bakgrundsfärg. Det är de små kvadraterna nästan längst ner i verktygslådan. Förgrundsfärg är den ”aktuella” färgen, den det blir om du använder ett färgverktyg som Penseln eller Redigera > Fyllning. Du kan bestämma vilken färg som finns där på flera sätt: 1. Dubbelklicka på kvadraten så får du upp en färgväljare, 2. klicka på bilden när du har färgväljaren uppe så hämtas färgen från bilden, 3. Öppna paletten Färgrutor och klicka i en när du har färgväljaren uppe.

Bakgrundsfärg är din ”andrafärg”. Du byter snabbt mellan de två färgerna med pilen ovanför till höger.


Övertoningar är mycket användbara. Dels som dekorativa bakgrunder, t ex mörkblått till ljusblått, dels som effekt för att öka läsbarheten när det är text på bilder. Till exempel så här:

Först väljer du svart som förgrundsfärg enl ovan. Sedan väljer du Övertoningsverktyget.

I menyraden överst får du denna symbol. Klicka på den.

Då öppnar sig detta fönster, där du kan ställa in vilken övertoning du vill ha. Välj den förinställda Förgrund mot transparent.

Med de två översta reglagen kan du justera övertoningens utbredning.

Skapa ett nytt tomt lager.

Med övertonings-verktyget fortfarande valt, klicka och dra. Håll nere skifttangenten när du drar. Blir det inte bra – ctrl/cmd-z och gör om.

Så här kanske?

När övertoningen är som du vill ha den, sänk opaciteten på lagret ( = öka genomskinligheten).

Så här kanske…

Sedan kan man lägga på text.

För tryck lägger man gärna på texten i InDesign, för webben använder man olika metoder beroende på publiceringssystem ( i WordPress kan du använda blocket Cover/Omslag ).

I dag används denna metod framför allt till sociala medier, som Instagram. Exempel från Borås Tidnings Instagramkonto